Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai

Cập nhật 05/9/2021, 10:09:31

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 561 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổng Chỉ huy. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, gồm: Đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm 28 đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Y tế. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh là: Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch. Tại Quyết định này cũng đã thành lập Ban Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid -19 do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng ban; đồng thời Thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh./.

BT Hà Đức


Lượt xem: 27

Trả lời