Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trủ trì buổi họp báo sau phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 01/2/2021, 18:02:42

Ngay sau khi kết thúc phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo với đông đảo phóng viên báo chí trong nước và quốc tế, nhấn mạnh những kết quả đặc biệt quan trọng của Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, đáp lại niềm tin tưởng, kỳ vọng, lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. Đảng ta sẽ tập trung lãnh đạo khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá; trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Đảng ta xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng, nhất trí nhất định sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định các cơ quan báo chí đã có những đóng góp quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền nhằm góp phần lan tỏa tinh thần, thông điệp tích cực để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống./.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 11

Trả lời