Tác nghiệp báo chí tại Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật 01/2/2021, 18:02:34

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội diễn ra từ ngày 25/1, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã bám sát diễn biến, thông tin kịp thời, đậm nét, liên tục và chính xác sự kiện trọng đại này đến với khánh thính giả, độc giả. Phóng sự do nhóm phóng viên Hà Đức-Rơ Mah Piên thực hiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình-Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội.

Tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có gần 500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước và hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp cùng với gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến. Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành lập Trung tâm Báo chí nằm sát nơi diễn ra Đại hội với hệ thống trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo, đã tạo điều kiện rất thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp.

Phóng viên Lê Đại – Đài PT-TH Đắk Nông cho biết:Đây là lần thứ hai tôi được cơ quan cử tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Mặc dù gặp một số khó khăn nhất định, lần này cơ quan chỉ cử một mình tôi đi tác nghiệp nhưng bản thân luôn cố gắng đưa tin kịp thời về Đại hội XIII của Đảng, qua đây chúng tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm tác nghiệp báo chí.”

Phóng viên Lê Liên – Đài  Phát thanh -Truyền hình Lào Cai nói: Trong quá trình tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngoài những chủ đề đã chuẩn bị sẵn thì có những chủ đề phát sinh theo sự chỉ đạo của cơ quan; hơn nữa là phóng viên thuộc Đài PT-TH cấp tỉnh trang thiết bị còn hạn chế nhưng chúng tôi đều nỗ lực, cố gắng đưa tin về Đại hội một cách nhanh nhất.”

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn báo chí liên tục bám sát định hướng, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình; cùng với sự nhạy bén trong tiếp cận thông tin, linh hoạt trong quá trình tác nghiệp, đã thực hiện nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao, đảm bảo tính thời sự và trung thực, chính xác về các phiên làm việc của Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động bên lề Đại hội để phục vụ khán thính giả, độc giả. Đối với các cơ quan báo chí của Trung ương như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân đã hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan báo chí của địa phương trong quá trình tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu cùng góp phần lan tỏa những thông tin về Đại hội một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng-Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ:Công tác tổ chức cho báo chí tại Trung tâm báo chí tuyên truyền Đại hội XIII rất thuận lợi. Có 40 phóng viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp tại Đại hội. Các phóng viên, kỹ thuật viên đều nhận thức rằng, tác nghiệp tại Đại hội phải đưa những thông tin kịp thời nhất, chính xác nhất. Ngoài tác nghiệp, Đài Tiếng nói Việt Nam còn cung cấp đường tiếng Audio cho tất cả các đài địa phương; chúng tôi thực hiện phát thanh trực tiếp phiên Khai mạc, Bế mạc Đại hội và các đài địa phương tiếp sóng để phục vụ khán giả.”

 Phóng viên Hà Đức – Đài PT-TH Gia Lai:Với những phóng viên, biên tập viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những áp lực về mặt thời gian đưa tin, làm thế nào để truyền tải kịp thời, chính xác nhất những thông tin về Đại hội một cách nhanh chóng nhất là những trải nghiệm rất quý trong nghề nghiệp với những kỷ niệm đáng nhớ.”

Theo đánh giá của Trung tâm Báo chí, hoạt động chuyên nghiệp của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã thông tin đậm nét, chính xác về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần kịp thời truyền tải, lan tỏa tinh thần, thông điệp tích cực về sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và Nhân dân ta đến với khánh thính giả, độc giả trong nước và bạn bè thế giới./.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 22

Trả lời