Công điện số 10 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ảnh hưởng của mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 05/4/2021, 15:04:11

Công điện số 10 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ảnh hưởng của mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh


Lượt xem: 27

Trả lời