Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 25/2/2021, 13:02:47

Sáng ngày 25/02, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cùng một số ngành liên quan.

Hội nghị đã được nghe Vụ Chính quyền địa phương-Bộ Nội vụ chuyển tải nội dung Thông tư số 01 ngày 11/1/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Trưởng ban Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định tại Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Thông tư 01 nhấn mạnh cách xử lý 2 tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử đó là: Trường hợp dịch Covid-19 bùng phát thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Về trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử theo đúng luật định. Hội nghị cũng được nghe đại diện Văn phòng Quốc hội hướng dẫn Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mẫu hồ sơ lần này có thêm 9 mẫu văn bản mới so với mẫu hồ sơ bầu cử năm 2016, nhằm thuận tiện cho các đơn vị triển khai thực hiện trong quá trình bầu cử. Tại Hội nghị đại diện Bộ ngành và các cơ quan liên quan ở Trung ương đã trả lời 12 câu hỏi của 10 tỉnh thành trong cả nước và ghi nhận một số câu hỏi sẽ trả lời bằng văn bản. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý các địa phương nắm chắc các hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trong quá trình triển khai nếu có gì vướng mắc thì Ủy ban bầu cử các cấp báo cáo lên cấp trên để có những giải pháp kịp thời, nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân./.

Ngọc Ánh, Duy Linh


Lượt xem: 51

Trả lời