Tổng điều tra kinh tế 2021 – Số liệu nền tảng cho sự phát triển

Cập nhật 02/3/2021, 06:03:37

Việc điều tra tổng thể các hoạt động kinh tế là cần thiết để cập nhật số liệu kinh tế, từ đó biết nền kinh tế đang như thế nào, xu hướng phát triển ra sao.

5 năm một lần tổng điều tra kinh tế được tiến hành, 5 năm là quãng thời gian kinh tế thay đổi rất nhiều với những số liệu biến động không ngừng, 5 năm rất nhiều cách thức thống kê, chỉ tiêu tiêu chí được cập nhật. Từ ngày 1/3 cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 bắt đầu được tiến hành. Không chỉ là định kỳ mà đây là thời điểm kinh tế VN đã có những thay đổi rất mạnh mẽ, nhu cầu đánh giá, có số liệu sát thực rất cần thiết để chúng ta định hướng phát triển trong thời gian tới

Tổng điều tra kinh tế từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3 đến 30/5 tổng điều tra kinh tế với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên

Từ ngày 1/7- 30/7 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến, kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.

Cần toàn diện hơn trong thống kê

Tổng điều tra kinh tế 2021 - Số liệu nền tảng cho sự phát triển - Ảnh 1.

Việc điều tra tổng thể các hoạt động kinh tế là cần thiết để cập nhật số liệu kinh tế từ đó biết nền kinh tế đang như thế nào, xu hướng phát triển, thay đổi so với trước đây. Cuối năm 2019, đã có cuộc điều tra quy mô GDP của Việt Nam với kết quả cho thấy quy mô nền kinh tế đã tăng khá cao sau đánh giá lại với mức tăng 25,4%. Vậy, các cuộc điều tra này có liên hệ với nhau như thế nào, đóng góp ra sao vào bức tranh thực tế của kinh tế Việt Nam?

Có những đơn vị không hoặc thống kê không đầy đủ hay số doanh nghiệp thực tế nhiều hơn tới 76.000 doanh nghiệp. Chỉ riêng tính đúng tính đủ những con số này thì GDP đã tăng đáng kể.

Đồng tình với việc cần thiết phải tính lại GDP nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, cần giải trình rõ ràng và minh bạch hơn cách tính lại này.

GDP là chỉ số phổ biến nhất làm cơ sở đánh giá các chỉ tiêu quan trọng như nợ công, bội chi, và thuế, tuy nhiên cần sử dụng thêm các chỉ số căn bản khác nữa để việc đánh giá được toàn diện hơn, sát thực hơn.

Doanh nghiệp ủng hộ cuộc tổng điều tra kinh tế

Tổng điều tra kinh tế cho thấy tổng thể các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn quốc nhưng liệu những số liệu có được qua cuộc điều tra này chỉ phục vụ cho việc hoạch định các chính sách vĩ mô của nhà nước còn với người dân, doanh nghiệp các số liệu này có giá trị như thế nào?

Việc kê khai Phiếu Điều tra doanh nghiệp của Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 là dịp để nhiều doanh nghiệp hệ thống lại rất nhiều thông tin trong 5 năm qua.

Tổng điều tra kinh tế 2021 - Số liệu nền tảng cho sự phát triển - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, tham gia điều tra kinh tế lần này là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn và kiến nghị chính sách hỗ trợ.

Ông Lê Hoài Anh, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Khang Minh, cho biết: “Đây là một hoạt động rất quan trọng. Bên cạnh việc cung cấp số liệu này sẽ góp phần giúp Tổng điều tra thống kê có số liệu sát thực. Bất kể doanh nghiệp nào cũng cần số liệu tổng, qua đó bản thân doanh nghiệp có thể căn cứ đưa ra chính sách của doanh nghiệp”.

Tổng điều tra kinh tế là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành thống kê thực hiện. Không chỉ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế làm cơ sở để hoạch định các chính sách từ cấp trung ương đến địa phương. mỗi người dân doanh nghiệp đều có thể sử dụng kết quả cuộc điều tra này cho các kế hoạch của mình. Chính vì vậy, việc tham gia cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ để có được nền tảng cơ sở dữ liệu quan trọng cho phát triển.

Theo VTV


Lượt xem: 13

Trả lời