Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

Cập nhật 11/6/2018, 09:06:47

Xếp hạng 20 quốc gia giàu có nhất có đội bóng tham gia World Cup 2018, dựa trên số liệu GDP cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 1

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 2

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 3

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 4

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 5

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 6

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 7

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 8

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 9

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 10

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 11

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 12

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 13

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 14

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 15

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 16

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 17

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 18

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 19

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 20

bang xep hang cac quoc gia giau co nhat tham gia world cup 2018 hinh 21


Lượt xem: 16

Trả lời