Triển khai Dự án phục hồi Du lịch Voi của Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương

Cập nhật 28/3/2022, 14:03:48

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Dự án phục hồi Du lịch Voi của Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương.

Phục hồi Du lịch Voi là dự án hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả, hướng đến trao đổi kinh nghiệm trong khu vực Đông Nam Á để phát triển và quảng bá du lịch voi bền vững sau đại dịch. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngành du lịch có khả năng phục hồi cao hơn, không chỉ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 mà chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai.

Trong khuôn khổ dự án, Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương thông qua Cơ quan Tiêu chuẩn nuôi Voi châu Á dự kiến triển khai Dự án phục hồi Du lịch Voi tại tỉnh Đắk Lắk, trọng tâm là hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn phúc lợi cho voi phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển và quảng bá du lịch voi có trách nhiệm./.

Xuân Hương – Đức Cảnh


Lượt xem: 6

Trả lời