Phát triển hài hòa kinh tế biển với môi trường

Cập nhật 24/6/2022, 15:06:10

Phát triển kinh tế biển phải gắn kết hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là một trong các trụ cột quan trọng nhằm phát triển bền vững kinh tế biển được nhấn mạnh tại Nghị quyết 36 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhận thức được vị trí, vai trò, tiềm năng đặc biệt quan trọng của biển đối với sự phát triển của địa phương; tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm khai thác hiệu quả kinh tế biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường của địa phương.

Lợi thế bờ biển dài 189 km, với ngư trường rộng lớn, nguồn thủy sản phong phú cùng nhiều đầm vịnh kín gió là điều kiện thuận lợi để Phú Yên nuôi trồng, khai thác thủy sản, phát triển dịch vụ du lịch và cảng biển. Những năm gần đây, khu vực ven biển của tỉnh Phú Yên phát triển mạnh, là đầu tàu kinh tế của tỉnh với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10,5%/năm; thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư, đóng góp trên 65% giá trị GDP và trên 75% ngân sách tỉnh.

Theo Tổng cục Thủy sản, tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên đa dạng và phong phú, với hơn 1.300 loài được đánh giá có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, rất cần có những đánh giá tổng thể để khai thác hiệu quả tiềm năng gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản hài hòa với bảo vệ môi trường.

Ông Trần Đình Luân – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết: “Chúng ta phải có đánh giá và có quy hoạch tổng thể hoạt động nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi đúng với những khu vực có tiềm năng, lợi thế để từ đó khai thác bền vững các nguồn tài nguyên của chúng ta”.

Thực hiện Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hai năm qua, tỉnh Phú Yên và Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã ký kết hợp tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái ven biển của tỉnh. Qua kết quả nghiên cứu, Trung tâm đã nhận diện những mối nguy gây tổn hại đến hệ sinh thái ven biển, đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp quản lý, bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững vùng biển ven bờ tại tỉnh Phú Yên. Phát biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022; đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao hoạt động của tỉnh Phú Yên trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường này.

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết: “Thực tế của tỉnh Phú Yên cũng là một bài học cho chúng ta thấy, là bước đi đúng và rất cần thiết trong việc khảo sát, điều tra cơ bản về tài nguyên biển và vai trò Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, cũng như sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng giúp cho địa phương có những bước đi rất cơ bản và vững chắc”.

Với mục tiêu đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản trên biển, nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh, nhằm thống nhất quy hoạch các địa phương ven biển, quy hoạch khu dân cư, đô thị, khu kinh tế, khu dịch vụ ven biển; làm động lực cho các ngành kinh tế biển phát triển theo hướng hỗn hợp, khép kín./.

An Bang – Quốc Hoàn


Lượt xem: 6

Trả lời