Khánh Hòa: Gần 3.400 tỷ đồng cho vay mới, khôi phục sản xuất

Cập nhật 13/5/2020, 10:05:44

Hệ thống ngân hàng Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ở giai đoạn tiếp theo như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi vay và cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 4/2020, các Chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ của khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho hơn 860 khách hàng, với dư nợ hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó, có gần 200 doanh nghiệp, dư nợ hơn 2.940 tỷ đồng. Riêng Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 480 khách hàng cá nhân với dư nợ 6,8 tỷ đồng. Các Chi nhánh cũng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, cho vay mới hơn 1.000 khách hàng với số tiền hơn 3.370 tỷ đồng, dư nợ đến cuối tháng 4 là hơn 3.320 tỷ đồng. Trước đó, các Chi nhánh Tổ chức tín dụng cũng đã giảm lãi suất vay vốn đối với khoản vay cũ cho 9.261 lượt khách hàng, với dư nợ trên 10.000 tỷ đồng, số tiền lãi khách hàng được giảm là gần 25 tỷ đồng.

Thu Trang


Lượt xem: 17

Trả lời