Đắk Lắk trên 5.000 ha cây trồng bị khô hạn

Cập nhật 17/4/2019, 13:04:51

Mặc dù những ngày gần đây tại một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã có mưa, nhưng tình trạng khô hạn vẫn diễn ra gay gắt khi mà nhiều ao hồ, sông suối bị khô cạn, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đảo lộn cuộc sống của người dân.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có trên 5.000 ha cà phê, hồ tiêu và lúa bị khô hạn và gần 3 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt. Trước thực trạng trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn theo dõi tình hình thời tiết, đánh giá nguồn nước trên địa bàn để triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với tình trạng khô hạn, nhăm đảm bảo cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn; chủ động bố trí ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống hạn tại địa phương.

Lê Hường – Hoàng Nam (Đài PT-TH Đắk Lắk)


Lượt xem: 28

Trả lời