Đăk Lăk khó khăn trong bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập lụt

Cập nhật 02/11/2018, 21:11:55

Được sự hỗ trợ của trung ương, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt quy hoạch, triển khai 6 dự án ổn định dân cư vùng ngập lụt, bước đầu đã giảm thiểu những thiệt hại về tài sản khi đến mùa mưa lũ. Tuy nhiên, do nhu cầu bố trí dân cư vùng ngập lụt lớn nên tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó khăn trong xây dựng cơ sở, hạ tầng để di dời người dân đến vùng đất mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khu vực xã Ea Trul, Hoà Lễ – huyện Krông Bông; xã Bình Hoà – huyện Krông Ana; Ia Rvê, Ia Lốp – huyện Ea Súp là những điểm thường xảy ra ngập lụt khi mùa mưa lũ đến.

Thực hiện Quyết định số 1776 phê duyệt Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, ngập lụt, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng và phê duyệt 6 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng ngập lụt với quy mô 776 hộ – 3.181 khẩu với tổng kinh phí đầu tư 77 tỷ 329 triệu đồng, trong đó vốn trung ương 44 tỷ 402 triệu đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2018, tổng số hộ vùng ngập lụt được bố trí, ổn định trên địa bàn tỉnh là 147 hộ. Đến nay, đã bố trí cho 48/69 hộ ở vùng ngập lụt thôn 6, xã Bình Hoà, huyện Krông Ana và sắp xếp 78 hộ ở xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông với diện tích đất ở đã giao cho các hộ dân là 5,28 héc ta.

 

Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án bố trí ổn định dân cư với gần 4km đường giao thông, 2 công trình cấp nước tập trung, 2,4km đường dây điện trung hạ thế. Một số công trình hạ tầng thiết yếu, phúc lợi công cộng vùng dự đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi đến mùa mưa lũ; các hộ dân đến vùng tái định cư bước đầu có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, do thiếu vốn, 1 số dự án cơ sở hạ tầng xây dựng không đồng bộ, dẫn đến việc di dời người dân đến nơi an toàn còn chậm. Để giải quyết tình trạng này, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bố trí 1 phần kinh phí đã triển khai các hạng mục hạ tầng cơ sở, kịp đưa người dân ra khỏi vùng thiên tai, ngập lụt ở các huyện Krông Ana, Krông Bông. Tuy nhiên, do nhu cầu bố trí dân cư vùng có nguy cơ cao về thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh lớn nên tỉnh Đắk Lắk đã bổ sung 2 dự án cấp bách cần thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 là tiếp tục bố trí 21 hộ dân để di dời 69 hộ dân khu vực Trạm bơm số III, thôn 6, xã Bình Hoà về khu vực Đồi Ea Chai, huyện Krông Ana và sắp xếp dân cư vùng khó khăn ngập lụt xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông.

Việc sắp xếp, bố trí dân cư vùng thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện gặp nhiều khó khăn, rất cần hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành trung ương trong đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống trên vùng đất mới./.

Trần Cường – Lâm Thành.


Lượt xem: 18

Trả lời