Đăk Lăk chi gần 436,3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 25/8/2020, 16:08:10

Tỉnh Đăk Lăk đã chi gần 436,3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 thì tỉnh Đăk Lăk được Trung ương hỗ trợ 70% nhu cầu kinh phí. Theo đó, Đăk Lăk đã chi trả hỗ trợ 430.398 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 362,5 tỷ đồng; bên cạnh đó là chi mua sắm trang thiết bị hơn 68,5 tỷ đồng và chi chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng./.

Minh Ngọc – Đức Cảnh

 


Lượt xem: 10

Trả lời