An Sơn- điểm sáng dân vận khéo

Cập nhật 10/10/2017, 08:10:31

Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo được thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam triển khai đạt nhiều kết quả. Thông qua phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, mô hình được xây dựng và nhân rộng, qua đó động viên được các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng bộ mặt đô thi văn minh tại địa phương. Ghi nhận tại phường An Sơn- một trong những điểm sáng về phong trào dân vận khéo của thành phố Tam Kỳ.

Năm 2015, mô hình thuyết minh tên đường ra đời đầu tiên tại khối phố 6, phường An Sơn từ ý tưởng giáo dục các tầng lớp nhân dân lòng biết ơn đối với sự đóng góp, hy sinh của các bậc hiền nhân. Với ý nghĩa nhân văn này, mô hình nhanh chóng nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía nhân dân từ khâu vận động đóng góp đến khâu tổ chức thực hiện. Qua 3 năm triển khai, mô hình nhanh chóng được nhân rộng tại trên địa bàn thành phố Tam Kỳ với hơn 135 biển tên đường được gắn đều khắp các tuyến đường và được người dân đánh giá cao.

Nhờ triển khai đồng loạt các biện pháp với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”,  kiên trì, giải thích về lợi ích chung để người dân hiểu, chỉ trong thời gian ngắn, phong trào hiến đất, mở đường đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua dân vận khéo phường An Sơn, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua đã tạo được sự đồng thuận trong toàn dân, qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng bộ mặt đô thị văn minh tại địa phương./.

Dương Oanh-Xuân Hiếu (Đài PT-TH Quảng Nam)


Lượt xem: 81

Trả lời