UBND tỉnh thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 16/3/2016 của Bộ Y tế về phòng chống bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết

Cập nhật 31/3/2016, 10:03:37

Ngày 16/3/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 05 về việc tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng, chống bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết.

Để kịp thời triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh  yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết theo tinh thần Chỉ thị số 05 ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

          Phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông phòng bệnh do vi rút Zika và bệnh sốt xuất huyết./.

UBND Tỉnh


Lượt xem: 42

Trả lời