UBMTTQVN Tỉnh triển khai kế hoạch vận động chăm lo cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Ất Múi 2015

Cập nhật 17/1/2015, 13:01:04

Thực hiện kế hoạch số 36 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động chăm lo cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố và tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền tuyên truyền, tổ chức các hoạt động để mọi người dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn; quan tâm đến các hộ gia đình chính sach, gia đình nghèo…Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh trích từ “Quỹ vì người nghèo” số tiền 400 triệu đồng tương đương 1.000 suất quà để hỗ trợ cho các hộ nghèo tại các địa phương trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp…tích cực ủng hộ quà tặng để hộ nghèo đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, lành mạnh. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố tùy thuộc vào điều kiện địa phương để thăm và hỗ trợ cho người nghèo phù hợp. Đối tượng là các hộ nghèo theo tiêu chí của chính phủ, hộ nghèo thuộc diện chính sach, hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hộ nghèo là người DTTS…Thời gian thăm và hỗ trợ từ giữa tháng 1/2015 đến đầu tháng 2/2015./.

Lê Thư ( BT)


Lượt xem: 34

Trả lời