Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 ( bất thường) HĐND tỉnh Gia Lai khóa X

Cập nhật 11/9/2015, 08:09:48

Kỳ họp thứ 10 ( bất thường) HĐND tỉnh Gia Lai được tổ chức tại thành phố PLeiku vào ngày 7/9/2015 với 70/76 đại biểu tham dự. 

HĐND tỉnh Gia Lai đã tập trung xem xét, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả Kỳ họp: Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số phiếu bầu là 62/76 phiếu, đạt tỷ lệ 81,58%. Căn cứ kết quả trên, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN các cấp thông báo rộng rãi cho cử tri trên địa bàn biết kết quả kỳ họp về việc bầu bổ sung chức vụ chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

BT: Kim Châu


Lượt xem: 72

Trả lời