Quyết định số 120 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Cập nhật 14/2/2023, 10:02:31

Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Quyết định số 120 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường: Tại đây          


Lượt xem: 2

Trả lời