Công văn hỏa tốc số 398 của Tỉnh ủy Gia Lai – Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 29/4/2021, 07:04:44

Công văn hỏa tốc số 398 của Tỉnh ủy Gia Lai – Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19


Lượt xem: 50

Trả lời