CÔNG ĐIỆN Khẩn của UBND tỉnh Gia Lai Về việc triển khai cấp bách công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3 ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cập nhật 15/9/2015, 08:09:32

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

 

-Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên;

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

-Sở Giao thông vận tải, Điện lực Gia Lai, Bưu điện tỉnh;

-Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

-Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai;

-Các BQL, Công ty, Nhà máy thủy điện trên đại bàn tỉnh.

-Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-TW ngày 13/9/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, về việc chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 3 di chuyển vào bờ biển Trung Trung Bộ (gây ra mưa to đến rất to từ tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi và Khu vực Bắc Tây Nguyên), UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình huống do bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở gây ra để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh. Trong đó tập trung triển khai các việc sau đây:

1.Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên thông báo, cảnh báo kịp thời diễn biến của mưa lũ, ảnh hưởng của bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh để toàn thể cán bộ và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó, nhất là các huyện, thị xã Phía Đông và Đông Nam của tỉnh.

2.UBND các huyện, thị xã, thành phố:

-Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, mưa lũ và chủ động triển khai phương án phòng chống, ứng phó kịp thời, nhất là mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực ven sông, suối ao hồ, sườn đồi; tổ chức lực lượng ứng trực ở các vùng trũng, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ bị lũ cô lập, vùng dễ xảy ra sạt lở đất và các khu vực đường giao thông bị ngập, các ngầm để chủ động ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết; cảnh báo cho nhân dân sản xuất ven sông suối đề phòng lũ về, không được bơi lội qua sông, suối để lũ cuốn trôi.

-Thu hoạch nhanh các diện tích cây trồng vụ mùa năm 2015 đã đủ độ chín để tránh ngập lũ gây thiệt hại về sản xuất.

-Chủ động tổ chức khắc phục kịp thời khi có thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra để ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; sử dụng ngân sách địa phương để khắc phục thiệt hại; báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

3. Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ( Thường trực về công tác phòng chống lụt bão)

Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời  gian diễn biến của bão số 3 ; hướng dẫn kiểm tra , đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phòng chống ứng phó với mọi diễn biến bão, mưa lũ gây ra.

Đôn đốc các đơn vị quản lý , khai thác công trình thủy lợi , thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp đam rbaor an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ, xả lũ theo đúng quy trình, phương án để tránh gây ngập lũ và thiệt hại vùng hạ du.

Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ( Thường trực Ban chỉ đạo về công tác tìm kiếm cứu nạn):

Chủ động xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp của cơn bão số 3, lũ lụt, lũ quết , sạt lở đất và công tác tìm kiếm cứu nạ đảm bảo vai trò chủ lực của quân đội trong cong tác nay.

5. Các ngành giao thông, điện lực , bưu điện: Sẵn sàng ứng cứu , tu sửa , sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng về cầu đường điện sáng , điện thoại, để đảm bảo giao thông , thông tin liên lạc và điện thắp sáng.

6. Các đơn vị quản lý , khai thác các công trình thủy lợi , thủy điện trên địa bàn tỉnh: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, vận hành điều tiết lũ đảm bảo an toàn công trình và hạ du, chủ động triển khai lực lượng cứ hộ để xử lý các sự cố có thể xảy ra. Trước khi xả lũ phải thông báo cho chính quyền địa phương, nhân dân vùng hạ du được biết để chủ động phòng tránh .

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở: Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải ; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh , Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Tây nguyên, Đài PTTH Gia Lai, các cấp, các ngành  liên quan , các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi , thủy điện trên đại bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện.

 

UBND Tỉnh


Lượt xem: 36

Trả lời