Bảo dưỡng công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

Cập nhật 31/12/2014, 15:12:33

Từ ngày 5 đến 20-1-2015, Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn Di sản (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) sẽ tiến hành bảo dưỡng công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku) theo quy trình. Lãnh đạo Sở Văn hóa – … Continue reading “Bảo dưỡng công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”

Từ ngày 5 đến 20-1-2015, Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn Di sản (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) sẽ tiến hành bảo dưỡng công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku) theo quy trình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết: Trong thời gian bảo dưỡng công trình, tỉnh sẽ không tổ chức dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Cùng với đó, Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công bảo dưỡng công trình.


Lượt xem: 21

Trả lời