Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Cập nhật 02/9/2013, 15:09:43

Đài PT-TH Gia Lai đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Đài PT-TH Gia Lai tròn 40 năm ngày phát sóng chương đầu tiên. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển Đài PT-TH tỉnh nhà đã thực sự trưởng thành và đang có những bước phát triển tích cực trong thời đại công nghệ số, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển của địa phương.

Trong 40 năm qua, bất kể giai đoạn nào, kể cả trong những lúc địa phương còn gặp rát nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh cũng đã dành sự quan tâm cho sự nghiệp phát thanh truyền hình, bởi đây là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Tôi rất vui mừng vì suốt bốn thập kỷ qua Đài PT-TH Gia Lai đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, làn sóng của đài đã không ngừng vươn xa, đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ vùng sâu, vùng xa đến vùng đô thị. Các chương trình của đài ngày càng có sự đổi mới, phong phú và đa dạng hơn trước, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tôi ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các thế hệ người làm báo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đài PT-TH Gia Lai đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 40 năm qua.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định những mục tiêu nhiệm vụ hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng-an ninh trong năm 5 năm tới và những năm  tiếp theo là rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải ra sức thi đua và hành động quyết liệt với sức sáng tạo cao nhất để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra. Trong đó Đài PT-TH Gia Lai phải là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền để đưa nghi quyết của đại hội vào cuộc sống. Để làm tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, tôi mong rằng tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Đài PT-TH Gia Lai cần lưu ý một số việc như sau:

Một là: Phải tiếp tục đổi mới hơn nữa chất lượng làn sóng, chất lượng nội dung tuyên truyền để thu hút khán, thính giả nghe và xem đài. Trong tuyên truyền cần phải thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đa chiều góp phần định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực, giúp cho công tác quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được tốt hơn. Đài phải là một kênh thông tin chính thống, có sức mạnh và có sự lan tỏa sâu rộng trong quảng bá hình ảnh về Gia Lai đất nước con người, tuyên truyền các kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh đối với việc phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương; phải chú trọng đưa nhiều hơn nữa những tấm gương sáng, những việc làm tốt trong cuộc sống, để lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Với thế mạnh của mình, đài tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác quảng bá về tiềm năng thế mạnh, cải cách hành chính để cùng với tỉnh làm tốt công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh, phải là người bạn, là cầu nối với các doanh nghiệp, doanh nhân đến với tỉnh để làm ăn lâu dài, cùng nhau phát triển. Đài tỉnh cần phối hợp với ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác quảng bá phát triển du lịch, trong đó có du lịch sinh thái, du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và khám phá văn hóa, lịch sử v.v…Đây là thế mạnh của địa phương cần được ưu tiên phát triển.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, với rất nhiều phương tiện báo chí, truyền thông như hiện nay, trong đó có cả mạng xã hội, Đài PT-TH tỉnh cần liên kết hợp tác với các báo bạn, các đài PT-TH trong khu vực và các cơ quan báo chí Trung ương, các báo chính thống để phát triển tin tức, cùng nhau quảng bá cho hình ảnh tốt đẹp của Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế; cùng nhau phản bác lại những thông tin không đúng và chưa đúng về Gia Lai, góp phần đưa hoạt động báo chí trên địa bản tỉnh phát triển lành mạnh.

Hai là: Đài PT-TH tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ và chuyên nghiệp, có đạo đức trong sáng, đáp ứng được với với nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là: Tiếp tục phối hợp với các ngành, tham mưu cho tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của đài tỉnh, nhất là hoàn thành đề án số hóa đúng lộ trình từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong điều kiện tỉnh ta còn nghèo, điều kiện đầu tư cho sự nghiệp phát thanh-truyền hình chưa được đầy đủ như những tỉnh khác, song trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho đài đổi mới và phát triển cả về mặt chủ trương chính sách, tiềm lực tài chính. Tôi tin rằng tập thể lãnh đạo đài PT-TH Gia Lai sẽ nắm bắt được cơ hội, vận dụng sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để đưa đài nhanh chóng đi lên, sánh vai với các đài lớn trong khu vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Võ Ngọc Thành.


Lượt xem: 146

Trả lời