Thông báo

RSS

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 1-3-2023

01/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 27 đến ngày 28/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 27-2-2023

27/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 24 đến ngày 26/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 24-2-2023

24/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 22 đến ngày 23/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 22-2-2023

22/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 20 đến ngày 21/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 20-2-2023

20/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 17 đến ngày 19/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 17-2-2023

17/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 15 đến ngày 16/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 15-2-2023

15/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 13 đến ngày 14/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Công văn số 269 UBND tỉnh Gia Lai

14/2/2023

Về việc thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông báo số 17 của Văn phòng Chính phủ

14/2/2023

Về việc thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi