Thông báo

RSS

UBND tỉnh Chỉ thị v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện CT mục tiêu quốc Gia XD NTM trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020

05/3/2015

Xây dựng NTM là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Ban chấp hành TW Đảng, là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong 3 năm qua hệ thống chính trị các cấp và nhân dân tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, tạo được sự phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi và chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn chậm so với mục tiêu đề ra. Do đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2015 toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 toàn tỉnh có 100 xã đạt chuẩn NTM. UBND tỉnh chỉ thị như sau: 

Công điện v/v tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

10/2/2015

Tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết nguyên đán thường diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, ngày 9/2 Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai vừa có Công điện về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thành viên ban chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: