Thông báo

RSS

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc t/c cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh

30/1/2016

Để cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh đạt kết quả tốt, đảm bảo diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016

13/1/2016

Nhằm làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm  các quy định pháp luật về báo chí, xuất bản trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; các đơn vị in ấn; phát hành trên địa bàn tỉnh; phòng văn hóa và thông tin; đài truyền thanh-truyền hình các huyện, thị thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Công điện v/v tăng cường CT phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

08/1/2016

Để chủ động ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan vào tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: