Lịch phát sóng

Kênh ngày tháng năm
Chủ nhật, 23/06/202405h00- 05h30:Tây Nguyên ngày mới
05h30- 06h00:Thời sự
06h00- 06h28:Tiếp sóng Thời sự VOV1
06h28- 06h30:Dự báo thời tiết
06h30- 07h00:Văn nghệ Jrai
07h00- 07h30:Văn nghệ Bahnar
07h30- 07h45:Toàn cảnh trong nước và thế giới 7 ngày qua
07h45- 08h00:Góc nhìn kinh tế cuối tuần
08h00- 08h25:Ca nhạc Vịêt Nam
08h25- 08h45:Chân dung người nổi tiếng
08h45- 09h00:Những sắc màu thiên nhiên
09h00- 09h30:Thời sự
09h30- 10h00:Thiếu nhi tổng hợp
10h00- 10h30:Văn nghệ cuối tuần
10h30- 11h00:Ca nhạc quốc tế
11h00- 11h10:Bản tin quốc tế
11h10- 11h30:Chân dung người nổi tiếng
11h30- 12h00:Thời sự
12h00- 12h57:Tiếp sóng Thời sự VOV1
12h57- 14h00:Dân ca và nhạc cổ truyền
14h00- 14h30:CT tổng hợp Bahnar
14h30- 14h45:Toàn cảnh trong nước và thế giới 7 ngày qua
14h45- 15h00:Góc nhìn kinh tế cuối tuần
15h00- 15h30:Thời sự
15h30- 16h00:Văn nghệ cuối tuần
16h00- 17h00:Bài ca đi cùng năm tháng
17h00- 17h30:Thiếu nhi tổng hợp
17h30- 18h00:Thời sự
18h00- 18h57:Tiếp sóng Thời sự VOV1
18h57- 19h27:Văn nghệ Jrai
19h27- 19h57:Văn nghệ Bahnar
19h57- 20h27:Văn nghệ cuối tuần
20h27- 20h42:Quốc phòng toàn dân
20h42- 21h12:Ca nhạc quốc tế
21h12- 21h42:Thời sự
21h42- 21h57:Toàn cảnh trong nước và thế giới 7 ngày qua
21h57- 22h12:Góc nhìn kinh tế cuối tuần
22h12- 22h32:Chân dung người nổi tiếng
22h32- 23h00:Đọc truyện đêm khuya