Văn hóa – Xã hội

RSS

Trang bị kỹ năng sống cho trẻ như thế nào để đạt hiệu quả?

09/8/2023

Trang bị kỹ năng sống cho trẻ là việc làm cần thiết, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa giúp các em có ý thức, có khả năng làm chủ bản thân, sống tích cực. Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các khóa học trải nghiệm, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc mở các trung tâm, các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ.