Thông báo

RSS

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

27/6/2015

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình này. 

Phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

24/6/2015

Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả khi có thiên tai xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn và trật tự cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương có bố trí địa điểm thi gồm: Huyện Chư Sê, thị xã An Khê, thị xã Ayunpa và TP.Pleiku khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Gia Lai triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

16/6/2015

Gia Lai đang bắt đầu bước vào mùa mưa lũ, đây là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm thường hay bùng phát. Bên cạnh đó, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang xảy ra tại  một số tỉnh trong cả nước. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND tỉnh vừa có công điện số 04 chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh gia súc, gia cầm nguy hiểm lây lan vào tỉnh hoặc tái phát.

Tuyên truyền Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015

03/6/2015

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ về việc loại trừ trẻ nhiễm HIV từ mẹ sang con, hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030; Sở thông tin và truyền thông đề nghị Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Khoa học-Công nghệ và Môi trường Gia Lai, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, Phòng văn hóa và thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị, thành phố tổ chức tuyên truyền những nội dung sau: