Giới thiệu

RSS

May cờ độc lập

01/9/2013

Lá cờ độc lập và 2/9 trong ký ức, cảm xúc của những người dân ở Hà Nội, những vùng quê và bên ngoài biên giới Tổ quốc.