Chuyển đổi số

RSS

Chuyển đổi số 4-6-2024

04/6/2024

Chương trình Chuyển đổi số hôm nay gồm những nội dung:
– Các cơ quan báo chí Gia Lai tích cực chuyển đổi số
– Huyện Chư Prông đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở kinh doanh

Chuyển đổi số 7-5-2024

07/5/2024

Chương trình Chuyển đổi số hôm nay gồm những nội dung:
– Các địa phương trong tỉnh Gia Lai thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dung dịch vụ công”
– Gần 68% dân số từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng
– Sử dụng mạng xã hội hiệu quả, an toàn và trách nhiệm

Chuyển đổi số 26-4-2024

26/4/2024

Chương trình Chuyển đổi số hôm nay có những nội dung:
– Gia Lai triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, đề án 06 và cải cách hành chính.
– 17 điểm khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
– Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy qua mã QR