Văn hóa – Xã hội

RSS

Đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 14/11

14/11/2022

Dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe tạo thuận lợi cho người dân đăng ký, kê khai thông tin qua mạng, được chủ động đăng ký thời gian đến đổi GPLX tại cơ quan quản lý.