Tin thế giới

RSS

Châu Âu đang tan ra từng mảnh

02/3/2016

 "Hôn mê sâu”, “cái chết lâm sàng”… là những từ ngữ đang được dùng để nói về châu Âu trước nguy cơ châu lục này đang tan ra từng mảnh.