Kinh tế

RSS

Mặt bằng lãi suất giảm sâu, song doanh nghiệp vẫn gặp khó

01/9/2023

Lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tiếp giảm sâu ở nhiều kỳ hạn, nhưng lãi suất cho vay chỉ giảm nhẹ. Do đó, chuyên gia kinh tế kiến nghị, cần tăng cung tiền, tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, đây là tiềm năng quan trọng để phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Mặt bằng lãi suất giảm sâu, song doanh nghiệp vẫn gặp khó

30/8/2023

Lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tiếp giảm sâu ở nhiều kỳ hạn, nhưng lãi suất cho vay chỉ giảm nhẹ. Do đó, chuyên gia kinh tế kiến nghị, cần tăng cung tiền, tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, đây là tiềm năng quan trọng để phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Việt Nam – điểm sáng trên bản đồ thu hút FDI

29/8/2023

Kể từ đầu năm tới nay, vốn FDI liên tục chảy vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt gần 18,15 tỷ USD, giải ngân được khoảng 13,1 tỷ USD. Việt Nam hiện được xem là điểm sáng trên bản đồ thu hút FDI.