Thông tin và truyền thông

RSS

Thông tin – Truyền thông 6-9-2022

06/9/2022

Trong Chuyên mục Thông tin – Truyền thông gồm những nội dung chính sau:
Ngành Giáo dục Gia Lai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn