Thiếu nhi

RSS

Thiếu nhi 15-10-2022

15/10/2022

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Tạo cơ hội để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tới các cấp lãnh đạo
– Sôi nổi các hoạt động ngoại khóa cho học sinh

Thiếu nhi 10-9-2022

10/9/2022

Trong Chuyên mục Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Niềm vui năm học mới
– Quan tâm chăm lo, tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi