Thiếu nhi

RSS

Thiếu nhi 13-5-2023

13/5/2023

Chương trình Thiếu nhi Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Tự hào Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
– Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
– Nuôi heo đất giúp bạn nghèo – Chia sẻ yêu thương

Thiếu nhi 15-4-2023

15/4/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường kỹ năng phòng – chống bạo lực và xâm hại trẻ em
– Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh phát triển một cách toàn diện
– Câu lạc bộ âm nhạc – Khơi dậy đam mê âm nhạc trong học sinh

Thiếu nhi 11-3-2023

11/3/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Lan tỏa từ những công trình măng non, kế hoạch nhỏ
– Các Liên đội trường học tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sinh nhận đoàn
– Sôi nổi hoạt động ngoại khóa tại các địa danh, danh lam thắng cảnh

Thiếu nhi 11-2-2023

11/2/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Các tài năng tiếng Anh nhí
– Ấn tương buổi ngoại khóa “Bảo tồn văn hóa dân tộc”

Thiếu nhi 14-01-2023

14/1/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Xuân chia sẻ – Tết yêu thương
– Mang mùa Xuân đến cho học sinh dân tộc thiểu số
– Hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Thiếu nhi 10-12-2022

10/12/2022

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung;
– Tuyên dương thiếu nhi dân tộc và thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi toàn quốc năm 2022
– Thiếu nhi Gia Lai với phòng chống đuối nước ở trẻ em
– Hiệu quả giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo

Thiếu nhi 12-11-2022

12/11/2022

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước cho học sinh qua những hoạt động trải nghiệm
– Hiệu quả mô hình thư viện xanh ở huyện Đak Pơ
– Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường