Thiếu nhi

RSS

Thiếu nhi 9-9-2023

09/9/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Hân hoan chào đón năm học mới
– Những đại sứ văn hóa đọc nhí
– Phát triển kỹ năng cho trẻ em thông qua workshop sáng tạo

Thiếu nhi 12-8-2023

12/8/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều sân chơi hè bổ ích cho thiếu nhi
– Đa dạng các lớp năng khiếu hè tại Nhà Thiếu nhi Tp Pleiku

Thiếu nhi 15-7-2023

15/7/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Ngôi nhà khăn quàng đỏ – Ươm mầm ước mơ
– Nhiều trải nghiệm bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè

Thiếu nhi 10-6-2023

10/6/2023

Chương trình Thiếu nhi hôm nay gồm những nội dung:
– Trải nghiệm với học kỳ quân đội
– Đa dạng các hoạt động bổ ích tại Thư viện tỉnh trong dịp hè
– Mùa hè bổ ích của trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tỉnh

Thiếu nhi 13-5-2023

13/5/2023

Chương trình Thiếu nhi Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Tự hào Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
– Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
– Nuôi heo đất giúp bạn nghèo – Chia sẻ yêu thương