Sức khoẻ cộng đồng

RSS

Sức khỏe cộng đồng 01-12-2022

01/12/2022

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung:
– Bước tiến trong chăm sóc, nuối nước trẻ sinh non
– Mối nguy hại từ trào lưu hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ

Sức khỏe cộng đồng 03-11-2022

03/11/2022

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Không chủ quan trong điều trị sốt xuất huyết.
– Trường học xây dựng thói quen vệ sinh đúng cách để phòng dịch.
– Tăng cường giám sát bệnh lao tại cộng đồng.

Sức khỏe cộng đồng 6-10-2022

06/10/2022

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Gia tăng các bệnh lý ở trẻ vào thời điểm giao mùa
– Phỏng vấn Bác sỹ Nguyễn Thị Xuân về tình hình do bệnh dại tăng cao.
– Bộ Y tế khuyến cao 6 bệnh pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Sức khỏe cộng đồng 01-9-2022

01/9/2022

Nội dung chương trình:
– Kiểm soát không để dịch Covid19 bùng phát trở lại
– Phân tuyến giảm quá tải điều trị Sốt xuất huyết