Quốc phòng toàn dân

RSS

Quốc phòng toàn dân 16-9-2023

16/9/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Bế mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023
– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai – Tập huấn xây dựng kế hoạch kiến thức sẵn sàng chiến đấu
– Cán bộ chiến sỹ quân đội nâng bước em đến trường
– Những đứa con “tình thần” của làng

Quốc phòng toàn dân 02-9-2023

02/9/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tổng kết 10 năm hoạt động của Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở
– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai – Tích cực Cải cách hành chính và chuyển đổi số
– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huyện Chư Prông thực hiện tốt công tác dân vận

Quốc phòng toàn dân 19-8-2023

19/8/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tiểu đoàn Bộ binh 50 – Sáu mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
– Bế mạc Hội thi Xây dựng và quản lý nhà làm việc CHQS xã, phường năm 2023

Quốc phòng toàn dân 5-8-2023

05/8/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Hội nghị sơ kết 10 năm hoạt động của Đội Công tác tuyên truyền Văn hóa cơ sở
– Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XV
– Bộ đội “Ba cùng” với nhân dân
– Đại đội 1 – Đơn vị gia tăng sản xuất

Quốc phòng toàn dân 22-7-2023

22/7/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Ia Pa hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng năm 2023
– Thành phố Pleiku kiểm tra sẵn sàng quân nhân dự bị năm 2023
– Lực lượng vũ trang huyện Chư Pưh làm tốt công tác dân vận

Quốc phòng toàn dân 8-7-2023

08/7/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác phòng, quân sự địa phương 6 tháng năm 2023
– Vượt qua chính mình

Quốc phòng toàn dân 3-6-2023

03/6/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai: Truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt
– Giai điệu thắm tình đồng

Quốc phòng toàn dân 20-5-2023

20/5/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Ia Pa: Chủ động phương “4 tại chỗ” trước mùa mưa
– Trung đội Dân quân cơ động huyện Mang Yang: “Huấn luyện giỏi -Kỹ luât nghiêm” – Săn sàng chiến cao

Quốc phòng toàn dân 6-5-2023

06/5/2023

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai – Tổng kết công tác tuyển quân năm 2023
– Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa chủ động phương án “4 tại chỗ” trước mùa mưa bão
– Trung đội Dân quân cơ động huyện Mang Yang – “Huấn luyện giỏi – Kỹ luật nghiêm – Sẵn sàng chiến đấu cao”