Phụ nữ

RSS

Phụ nữ 14-11-2023

14/11/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Chung sức nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho phụ nữ đồng bào DTTS tỉnh Gia
– Phụ nữ xã Ia Mơ Nông phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền

Phụ nữ 24-10-2023

24/10/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 tỉnh Gia Lai – Những giá trị lan tỏa
– Năng cao quyền năng kinh tế của phụ

Phụ nữ 10-10-2023

10/10/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai gồm những nội dung:
– Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh
– Cơ hội để quảng bá, mở rộng thị trường, tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ
– Tăng cường các hoạt động nhằm hỗ trợ kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ Gia Lai

Phụ nữ 26-9-2023

26/9/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay có phóng sự: “Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ và thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền núi – Tây Nguyên”

Phụ nữ 12-9-2023

12/9/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay có phóng sự: “Gia Lai quan tâm và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ”

Phụ nữ 22-8-2023

22/8/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Nỗ lực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc
– Nuôi ốc bưu đen đầu tư ít, hiệu quả cao
– Huyện Phú Thiện nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Phụ nữ 8-8-2023

08/8/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ thay đổi nếp nghĩ cách vươn lên thoát nghèo
– Cán bộ Hội phụ nữ làm theo lời Bác
– Triển vọng từ mô hình trồng nhãn theo hướng hữu cơ của gia đình chị Nguyễn Thị Hoài

Phụ nữ Gia Lai 25-7-2023

26/7/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Các cấp Hội LHPN Gia Lai chung tay về tiêu chí về BHYT
– Hội LHPN huyện Phú Thiện chung tay phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Phụ nữ 11-7-2023

11/7/2023

Chương trình Phụ nữ Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Những cán bộ Hội Phụ nữ năng nổ, nhiệt huyết với phong trào
– Chị Phạm Thị Thủy phát triển ổn định nghề chăn nuôi theo quy mô trang trại
– Lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”