Môi trường và cuộc sống

RSS

Môi trường & Cuộc sống 01-9-2023

01/9/2023

Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– “Giữ rừng, trồng rừng” – Giải pháp phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sống
– Thu gom, xử lý bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật
– Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Môi trường & Cuộc sống 4-8-2023

04/8/2023

Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay tập trung vào nội dung: “Hiến kế “Bảo tồn cho phát triển – Phát triển để bảo tồn”

Môi trường & Cuộc sống 02-6-2023

02/6/2023

Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Chung tay đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa
– Đổi sách lấy cây: Lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường

Môi trường & Cuộc sống 7-4-2023

07/4/2023

Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay sẽ giới thiệu một vấn đề mà nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh quan tâm qua phóng sự: “Nông dân Gia Lai hướng đến nền sản xuất xanh, bảo vệ môi trường”

Môi trường & Cuộc sống 03-3-2023

03/3/2023

Chương trình Môi trường & Cuộc sống gồm những nội dung:
– Huyện Ia Pa: Chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do hạn hán
– Phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô – Lấy phòng là chính

Môi trường & Cuộc sống 03-2-2023

03/2/2023

Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Bảo vệ rừng và đa dạng sinh học – Câu chuyện thực tiễn tại vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
– Nông dân Gia Lai hướng đến nền Nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường

Môi trường & Cuộc sống 6-01-2023

06/1/2023

Năm 2011, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và phê duyệt Đề án thành lập, quản lý và sử dụng quỹ theo Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 14/2/2012 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh được thành lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau đó sửa đổi Quỹ trực thuộc UBND tỉnh theo Quyết định 586/QĐ-UBND. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển cùng với việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Qũy Bảo vệ và Phát triển Rừng Gia Lai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ việc hoàn thiện thể chế đến công tác quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tạo ra những lợi ích về kinh tế. Trong Chương trình Môi trường & Cuộc sống, THGL xin giới thiệu phóng sự: “10 năm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống”

Môi trường & Cuộc sống 02-12-2022

02/12/2022

Khi đi vào sản xuất thì bảo vệ môi trường được xem là yếu tố tiến quyết, sống còn của mỗi công ty, doanh nghiệp. Bởi chỉ cần 1 sự cố môi trường đáng tiếc xảy ra thì thiệt hại không chỉ thuộc về doanh nghiệp mà hậu quả còn là tác động xấu đến đời sống xã hội. Thực tế tại Gia Lai đã có không ít sự cố môi trường do việc sản xuất chế biến cảu các doanh nghiệp gây ra, điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ đồng hành, Gia Lai đã chủ động tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại ác dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp. Qua đó góp phần đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường, gắn trách nhiệm sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp với bảo vệ môi trường để tạo sự phát triển bền vững. Chương trình Môi trường & Cuộc sống nhôm nay có phóng sự : “Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh”.