Môi trường và cuộc sống

RSS

Môi trường & Cuộc sống 02-12-2022

02/12/2022

Khi đi vào sản xuất thì bảo vệ môi trường được xem là yếu tố tiến quyết, sống còn của mỗi công ty, doanh nghiệp. Bởi chỉ cần 1 sự cố môi trường đáng tiếc xảy ra thì thiệt hại không chỉ thuộc về doanh nghiệp mà hậu quả còn là tác động xấu đến đời sống xã hội. Thực tế tại Gia Lai đã có không ít sự cố môi trường do việc sản xuất chế biến cảu các doanh nghiệp gây ra, điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ đồng hành, Gia Lai đã chủ động tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại ác dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp. Qua đó góp phần đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường, gắn trách nhiệm sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp với bảo vệ môi trường để tạo sự phát triển bền vững. Chương trình Môi trường & Cuộc sống nhôm nay có phóng sự : “Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh”.

Môi trường & Cuộc sống 4-11-2022

04/11/2022

Gia Lai – một trong những địa phương có diện tích đất nông nghiệp và rừng nguyên sinh lớn nhất trong khu vực và cả nước. Để bảo vệ rừng, phát triển đa dạng sinh học rừng, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp tập trung với quyết tâm cao để ngăn chặn tình trạng xâm hại đến rừng như kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm sử dụng trái phép, tăng cường giáo dục pháp luật, chính sách bảo vệ phát triển rừng kết hợp với trồng mới, tái sinh rừng tự nhiên. Đặc biệt từng bước đưa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân. Qua đó thúc đẩy xã hội hóa nghề rừng, quản lý tốt diện tích rừng hiện có và phát triển diện tích rừng mới một cách bền vững, hiệu quả. Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay có phóng sự :”Gia Lai nâng cao hiệu quả quản lý rừng dựa vào cộng đồng”.

Môi trường & Cuộc sống 7-10-2022

07/10/2022

Chương trình Môi trường & Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Chủ động ứng phó thiên tai.
– Thay đổi cách làm nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Môi trường & Cuộc sống 02-9-2022

02/9/2022

Trong Chuyên mục Môi trường & Cuộc sống gồm những nội dung chính sau:
– Xây dựng nếp sống văn minh đô thị phải bắt đầu từ ý thức
– KôngChro hạn giữa mùa mưa