Khuyến nông

RSS

Khuyến nông 21-9-2022

21/9/2022

Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay có những nội dung sau:
– BABI – Heo ăn chuối HAGL – Điểm khác biệt trong chăn nuôi
– Diện tích chanh dây ở Gia Lai ngày càng được mở rộng

Khuyến nông 7-9-2022

07/9/2022

Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Phú Thiện thành công với mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi
– Bệnh đạo ôn lá trên cây lúa – Nỗi lo của nhiều nông dân