Hộp thư truyền hình

RSS

Hộp thư truyền hình 11-9-2022

11/9/2022

Trong Chuyên mục Hộp thư Truyền hình hôm nay gồm có những nội dung sau:
– Vấn đề bạn xem Đài quan tâm
– Trả lời bạn xem Đài

Hộp thư truyền hình 4-9-2022

04/9/2022

Mục Hộp thư Truyền hình hôm nay gồm những nội dung sau:
– Đường hỏng, thi công chậm trễ – Người dân bức xúc
– Thấy gì qua việc vận động người dân khai báo đất rừng ở xã Ia Din
– Trả lời bạn xem Truyền hình