Giáo dục đào tạo

RSS

Giáo dục – Đào tạo 6-11-2023

06/11/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Trường học – Nơi truyền giữ di sản văn hóa dân tộc
– Giáo dục giới tính học đường: Giải pháp ngăn ngừa tảo hôn

Giáo dục- Đào tạo 16-10-2023

16/10/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Những điểm mới quan trọng
– Trường học khắc phục khó khăn về trang thiết bị dạy học

Giáo dục và Đào tạo 02-10-2023

02/10/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Các trường nỗ lực vượt khó triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018
– Niềm vui đến trường của học trò vùng khó

Giáo dục- Đào tạo 18-9-2023

18/9/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Mở rộng quy mô bán trú, dạy 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học
– Ngăn ngừa dịch bệnh đau mắt đỏ trong trường học

Giáo dục và Đào tạo 4-9-2023

04/9/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới
– Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong năm học mới

Giáo dục – Đào tạo 21-8-2023

21/8/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Hỗ trợ học sinh vùng khó đến trường
– Ngành Giáo dục huyện Krông Pa sẵn sàng cho năm học mới

Giáo dục và Đào tạo 7-8-2023

07/8/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số
– Trường Hè Toán học năm 2023: Truyền cảm hứng nuôi dưỡng tình yêu toán học

Giáo dục đào tạo 17-7-2023

17/7/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo quyền lợi học tạo tốt nhất cho học sinh
– Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới

Giáo dục – Đào tạo 3-7-2023

03/7/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung
– Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
– Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ