Giáo dục đào tạo

RSS

Giáo dục – Đào tạo 3-4-2023

04/4/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Học sinh với Dự án chế tạo thiết bị phát hiện vi khuẩn trong nước và thực phẩm
– Đa dạng các hình thức tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Giáo dục – Đào tạo 20-3-2023

21/3/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Thí sinh tỉnh Gia Lai hào hứng với chương trình “Tiếp bước trường thi” năm 2023
– Ngày hội “Thiếu nhi vui – khỏe” với nhiều trài nghiệm ở các trường học
– Cần chuẩn hóa công tác tư vấn tâm lý học đường

Giáo dục – Đào tạo 6-3-2023

06/3/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Khơi dậy sự sáng tạo trong giáo dục Stem
– Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Giáo dục – Đào tạo 20-2-2023

20/2/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm nhưng nội dung:
– Chủ động, linh hoạt các phương pháp ôn thi tốt nghiệp THPT
– Đổi mới hoạt đọng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

Giáo dục – Đào tạo 6-2-2023

06/2/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số
– Lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số

Giáo dục- Đào tạo 16-01-2023

16/1/2023

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Nơi ươm mầm đam mê nghiên cứu khoa học
– Không khí rộn ràng đón Tết ở trường học