Giáo dục đào tạo

RSS

Giáo dục- Đào tạo 19-12-2022

19/12/2022

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Các trường THPT đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
– Lan tỏa tình yêu sách – Câu lạc bộ “Cùng con đọc sách tinh hoa”

Giáo dục và Đào tạo 5-12-2022

05/12/2022

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay có những nội dung:
– Góp phần hỗ trợ giáo viên dạy tốt hơn môn Toán theo Chương trình mới
– Xây dựng Bộ chuẩn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trẻ 5 tuổi

Giáo dục- Đào tạo 21-11-2022

21/11/2022

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai – Hành trình 40 năm ươm chữ trồng người
– Huyện Chư Prông nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Giáo dục và Đào tạo 7-11-2022

07/11/2022

Chương trình Giáo dục – Đào tạo hôm nay gồm những nội dung:
– Nỗ lực duy trì sĩ số ở trường học vùng biên giới Ia Mơ
– Học sinh với phần mềm tra cứu lịch sử Việt Nam

Giáo dục – Đào tạo 17-10-2022

17/10/2022

Chương trình Giáo dục và Đào tạo hôm nay có những nội dung chính sau:
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
– Những tiết học sinh hoạt dưới Cờ ý nghĩa

Giáo dục – Đào tạo 03-10-2022

03/10/2022

Chương trình Giáo dục và Đào tạo hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 10: đổi mới để tiếp cận phương pháp dạy học mới.
– Học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm với Dự án Giáo dục giới tính cho lứa tuổi vị thành niên

Giáo dục – Đào tạo 19-9-2022

19/9/2022

Chương trình Giáo dục và Đào tạo hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Thiếu giáo viên – thách thức trong triển khai Chương trình giao dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học.
– Nhiều giải pháp vận động học sinh ra lớp đầu năm học mới.

Giáo dục – Đào tạo 5-9-2022

06/9/2022

Trong Chuyên mục Giáo dục – Đào tạo gồm những nội dung chính sau:
– Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới
– Gia Lai kiện toàn đội ngũ giáo viên trong năm học mới
– Đồng hành cùng học sinh vùng khó