Giảm nghèo bền vững

RSS

Giảm nghèo bền vững 6-4-2023

06/4/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Thoát nghèo bằng những việc làm bền vững
– Gặp gỡ cán bộ mặt trận người Bahnar với quyết tâm thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững 02-3-2023

02/3/2023

Năm 2023, tỉnh Gia Lai được Trung ương phân bổ hơn 1.460 tỷ đồng triển khai 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi. UBND tỉnh đã phân khai, giao kế hoạch vốn cho các sở, ngành, địa phương nhằm đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Phải nói rằng, thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả áng ghi nhận. Nổi bật không chỉ là số lượng hộ nghèo giảm hay số công trình được Nhà nước đầu tư, xây mới mà quan trọng hơn chính là bản thân người nghèo, nhất là đồng bào DTTS đã có ý chí tự vươn lên. Điều này khẳng định sự đúng đắn trong chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước cũng như các giải pháp trong tâm, trọng điểm đã và đang được tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay có phóng sự: “Đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vươn lên thoát nghèo”

Giảm nghèo bền vững 02-02-2023

02/2/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Chính dụng chính sách làm “đòn bẫy” giảm nghèo bền vững
– Về Mang Yang nghe nông dân kể chuyện làm giàu

Giảm nghèo bền vững 5-01-2023

05/1/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai: Những con số ấn tượng trong công tác giảm nghèo bền vững
– Phóng viên Chuyên mục trao đổi với ông Phạm Trần Anh – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Giảm nghèo bền vững 01-12-2022

01/12/2022

Chưa đầy 1 tháng nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023. Nhìn lại năm 2022, cùng với những điểm sáng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội thì công tác giảm nghèo của tỉnh Gia Lai cũng đã đạt được những kết quả rất tích cực. Theo số liệu ước thực hiện năm 2022 do Tổng cực Thống kê ước tính sơ bộ lần 1: Tỷ lệ hộ nghèo của Gia Lai theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 là 10.09%, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 3%, đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì thực hiện cũng đang đặt ra những thách thức như kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tình trang chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, việc làm giữa các vùng dân cư còn cao. Đặc biệt cùng DTTS vẫn luôn là lõi nghèo của tỉnh. Theo đó mà công tác giảm nghèo bền vững ở Gia Lai rất cần các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới. Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay có phóng sự “Gia Lai với công tác giảm nghèo”.

Giảm nghèo bền vững 03-11-2022

03/11/2022

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Mô hình giảm nghèo bền vững từ nhóm đỡ đầu vùng khó khăn
– Đảng viên kèm dân thoát nghèo