Đảng trong Cuộc sống

RSS

Đảng trong cuộc sống 28-12-2023

28/12/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên từ đợt đánh giá cuối năm
– Trao đổi với đồng chí Trần Quốc Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ayun Pa

Đảng trong cuộc sống 14-12-2023

14/12/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao trách nhiệm công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua 2 cuộc thi
– Học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái

Đảng trong cuộc sống 23-11-2023

23/11/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Khẳng định hiệu qủa chính sách phát triển kinh tế du lịch – Nhìn từ Tuần lễ Văn hóa du lịch năm 2023
– Gia Lai phát huy vai trò lãnh đạo Đảng trong doanh nghiệp

Đảng trong cuộc sống 9-11-2023

09/11/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
– Nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng

Đảng trong cuộc sống 26-10-2023

26/10/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Dân vận khéo “Để Đảng gần dân hơn”
– Xây dựng Chi bộ Đảng vững mạnh từ cơ sở

Đảng trong cuộc sống 12-10-2023

12/10/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
– Gia Lai xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngang tầm nhiệm vụ