Đảng trong Cuộc sống

RSS

Đảng trong cuộc sống 22-12-2022

22/12/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống gồm những nội dung:
– Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh.
– Kbang nâng cao chất lượng cấy ủy các chi bộ cơ sở

Đảng trong cuộc sống 8-12-2022

08/12/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện mô hình nông hội
– Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thọ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa về nội dung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đảng trong cuộc sống 24-11-2022

24/11/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Khắc phục tình trạng già hóa đảng viên ở Krông Pa
– Nâng cao trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng ở Đảng bộ xã Ia Tul

Đảng trong cuộc sống 10-11-2022

10/11/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
– Khi cấp ủy cùng vào cuộc để xóa nghèo

Đảng trong cuộc sống 27-10-2022

27/10/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách
– Điểm sáng phát triển Đảng ở Đak Pơ

Đảng trong cuộc sống 13-10-2022

13/10/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống gồm những nội dung sau:
– Nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng
– Hiệu quả các mô hình dân vận khéo ở Chư Pah

Đảng trong cuộc sống 22-9-2022

22/9/2022

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung sau:
– Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng nông thôn mới
– Gia Lai – Củng cố đội ngũ cấp ủy cơ sở từ thành công các Đại hội

Đảng trong cuộc sống 8-9-2022

08/9/2022

Trong Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
– Bí thư chi bộ làm theo lời Bác