Đảng trong Cuộc sống

RSS

Đảng trong cuộc sống 8-9-2022

08/9/2022

Trong Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
– Bí thư chi bộ làm theo lời Bác