Đại Đoàn Kết

RSS

Đại đoàn kết 19-01-2024

19/1/2024

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai chuẩn bị chu đáo cho Đại hội mặt trận các cấp
– Thay đổi ở buôn Thim

Đại đoàn kết 15-12-2023

15/12/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay gồm những nội dung:
– Các hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai năm 2023
– Tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Đại đoàn kết 17-11-2023

17/11/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay gồm những nội dung:
– Ấm áp nghĩa tình Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư
– Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” – Nhân lên niềm tự hào hàng Việt

Đại đoàn kết 20-10-2023

20/10/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay có phóng sự: “Tháng cao điểm vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Đại đoàn kết 15-9-2023

15/9/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay có phóng sự: “Phát huy nét đẹp của ngày hội Đại đoàn kết”

Đại đoàn kết 18-8-2023

18/8/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay gồm những nội dung:
– Phát huy vai trò của mặt trận các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua
– Thay đổi nếp nghĩ cách làm để thoát nghèo bền vững

Đại đoàn kết 21-7-2023

21/7/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay gồm những nội dung:
– Hỗ trợ an cư và trao sinh kế cho người nghèo
– Những mô hình hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Đại đoàn kết 16-6-2023

12/6/2023

Chương trình Đại đoàn kết hôm nay, THGL xin giới thiệu phóng sự: “20 năm – Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc”