Biên phòng toàn dân

RSS

Biên phòng toàn dân 24-10-2023

24/10/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Xây dựng đơn vị vưng mạnh toàn diện, mẫu lực, tiêu biểu
– Làm tốt công tác dân vận, góp phần quản lý địa bàn

Biên phòng toàn dân 26-9-2023

26/9/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Hiệu quả trong công tác phối hợp các lực lượng ở địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh
– Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Biên phòng toàn dân 22-8-2023

22/8/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đồn Biên phòng Ia Chía xây dựng đơn vị vững mạnh, tiêu biểu
– Hoạt động thiết thực từ “Đề án cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em đến trường”

Biên phòng toàn dân 25-7-2023

25/7/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đồn Biên phòng Ia Lốp tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới
– Đồn Biên phòng Ia Mơ với công tác đền ơn đáp nghĩa

Biên phòng toàn dân 27-6-2023

27/6/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đồn Biên phòng Ia Pnôn chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
– Tích cực vận động nhân dân tham gia quản lý địa bàn
– Thân thương ở lớp học hè tình thương

Biên phòng toàn dân 23-5-2023

24/5/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao hiệu quả công tác cửa khẩu trong tình hình mới
– Tích cực tham gia xây dựng, củng cố địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh