Biên phòng toàn dân

RSS

Biên phòng toàn dân 28-3-2023

29/3/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đồn Biên phòng Ia Nan – Điểm sáng trong xây dựng đơn vị vững mạnh
– Nhiều hoạt động ý nghĩa từ Chương trình tháng 3 Biên giới

Biên phòng toàn dân 28-2-2023

01/3/2023

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đồn Biên phòng Ia Lốp làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chủ động hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.
– Ngày hội biên phòng toàn dân: Phát huy ý thức, trách nhiệm trong xây dựng – bảo vệ biên giới

Biên phòng toàn dân 27-12-2022

27/12/2022

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023
– Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tập trung xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu

Biên phòng toàn dân 22-11-2022

22/11/2022

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân biên giới
– Nữ già làng 55 năm tuổi Đảng