Tai nạn giao thông trong tháng 8 tăng mạnh

Cập nhật 25/8/2022, 06:08:03

Trong tháng 8/2022, cả nước xảy ra 952 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và bị thương 701 người.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Phú Yên, ngày 21/8, làm một số hành khách bị thương nhẹ.

Đó là thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Trong đó, đường bộ xảy ra 941 vụ, làm chết 482 người, bị thương 699 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 437 vụ (86,71%), tăng 229 người chết (90,51%), tăng 350 người bị thương (100,29%).

Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 5 vụ (125%), tăng 5 người chết (166,67%), tăng 2 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (71,43%), giảm 4 người chết (80%), số người bị thương không thay đổi.

Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Trong tháng 8/2022, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 59 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 9 sự cố, trong đó 1 sự cố mức C và 8 sự cố mức D, giảm 3 sự cố so với tháng 7/2022 và tăng 9 sự cố so với cùng kỳ năm 2021, không xảy ra sự cố uy hiếp an toàn nghiêm trọng và sự cố uy hiếp an toàn cao.

Tính chung 8 tháng năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/8/2022), toàn quốc xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người, bị thương 4.957 người. So với 8 tháng đầu năm 2021, tai nạn giao thông giảm 190 vụ (2,47%), giảm 387 người bị thương (7,24%) nhưng tăng 341 người chết (8,67%).

Riêng trên đường bộ, cả nước xảy ra 7.390 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.178 người, bị thương 4.937 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 196 vụ (2,58%), tăng 315 người chết (8,15%), giảm 394 người bị thương (7,39%).

Tuyến đường sắt xảy ra 70 vụ, làm chết 52 người, bị thương 17 người, tăng 19 vụ (37,25%), tăng 11 người chết (26,83%), tăng 5 người bị thương (41,67%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường thủy xảy ra 23 vụ, làm chết 34 người, bị thương 3 người, giảm 12 vụ (34,29%), tăng 12 người chết (54,55%), tăng 2 người bị thương (200%) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người, giảm 1 vụ (16,67%), tăng 3 người chết và mất tích (33,33%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng qua, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 302 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 vụ tai nạn (hoạt động bay huấn luyện phi công cơ bản) và 70 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (5 mức C và 65 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng, không xảy ra tai nạn trong hoạt động khai thác hàng không thương mại.

Theo VTV


Lượt xem: 3

Trả lời