Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán gần 67 nghìn tỷ đồng khám chữa bệnh trong 6 tháng

Cập nhật 19/6/2024, 08:06:37

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,5 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nội trú và ngoại trú, với số tiền giám định, thanh toán hơn 67 nghìn tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân. Từ đầu năm đến nay, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ BHXH.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT. Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,5 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú (tăng hơn 6,5 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHYT theo luật định…

Ông Lê Văn Phúc, Trưởng Ban Chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Các cơ sở khám chữa bệnh của chúng ta rất là lớn. Để có đội ngũ đảm bảo được vấn đề chi cho khám chữa bệnh BHYT cho tất cả các nhóm đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT là vấn đề hết sức phức tạp và nặng nề. Các cơ sở tư nhân ngoài công lập cũng đã tham gia vào  khám chữa bệnh BHYT rất lớn, như vậy cũng đã tạo được sự công bằng trong khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời phát triển đối tượng tham gia BHYT đảm bảo 95% người dân tham gia BHYT trong năm 2025 để chúng ta thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý quỹ BHYT, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính thuận lơi cho người dân”.


Lượt xem: 2

Trả lời