Cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước có thể tăng thêm trên 7.400 người

Cập nhật 28/3/2023, 13:03:11

Bộ Nội vụ ước tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước có thể tăng thêm 7.418 người so với quy định hiện hành và tương ứng cũng tăng thêm 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Một vấn đề được Bộ Nội vụ xin ý kiến của Chính phủ. Đó là, dự thảo xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã và được tăng thêm theo dân số của từng cấp xã.

Theo phương án này, ước tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tăng thêm 7.418 người so với quy định hiện hành và tương ứng cũng tăng thêm 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Dự thảo nghị định đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I, II, III tương ứng từ 16,0 – 13,7 – 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21 – 18 – 15 lần mức lương cơ sở (tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/1 người lên mức 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người) và tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3,0 – 5,0 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố hiện hành lên mức 4,5 – 6,0 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố.

Tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3,0 lên mức 6,0 lần mức lương cơ sở đối với tổ dân phố có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên.

Ước tính theo số liệu báo cáo của các địa phương và mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2023 thì tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.656 tỷ đồng/năm.

“Trường hợp Chính phủ đồng ý với phương án tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã như dự thảo nghị định thì cần xin ý kiến Bộ Chính trị”, Bộ Nội vụ cho hay./.

 VOV.

Lượt xem:

Trả lời