Xã A Dun huyện Mang Yang tổ chức sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

Cập nhật 21/9/2015, 13:09:04

Xã A Dun huyện Mang Yang vừa tổ chức sơ kết  9 tháng đầu năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM  

 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020, xã A Dun, huyện Mang Yang đã  tăng cường cũng cố hoạt động của Ban chỉ đạo NTM,  xác định rõ nhiệm vụ  của từng thành viên trong Ban chỉ đạo và các đoàn thể để thực hiện tốt  từng chỉ tiêu do mình phụ trách đồng thời  soát, đánh giá  để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Theo đó xã đã phát động  ra quân toàn dân hưởng ứng thi đua xây dựng  NTM, dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chủ động  phát huy nội lực phấn đấu thực hiện có hiệu  quả  các tiêu chí. Đến nay xã A Dun đã đạt 12 tiêu chí. Nhằm sớm hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, xã đang  triển khai bê tông hóa 3km  giao thông  liên  thôn và đường ra khu sản xuất nội đồng Plei Atur với tổng kinh phí  trên 670 triệu đồng và đang làm thủ tục  hỗ trợ 12 hộ dân ở 2 thôn ( 5 và 6) để thành lập 2 tổ hợp  chăn nuôi bò với  tổng kinh phí 90 triệu đồng.

 

                                                                                

 

Hương Lý – Viễn Khánh


Lượt xem: 55

Trả lời