Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Cập nhật 16/11/2023, 16:11:59

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan hữu quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân biết, tích cực hưởng ứng.

Thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http:bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”. Cuộc thi sẽ được phát động vào ngày 20/11/2023, vòng thi tuần (04 tuần), từ ngày 20/11 đến hết ngày 17/12/2023. Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/12/2023; Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 27/12/2023./.


Lượt xem: 3

Trả lời